Süpervizyon

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu Lares Park Hotel - Taksim 20 Aralık 2019 - 20 Şubat 2020

Süpervizyonun amacı aktif danışan gören klinisyenlerin klinik bilgi ve becerilerini güçlendirerek yetkin klinisyenler yetiştirmektir. Uluslararası eğitim standartlarına göre süpervizyon bir klinisyenin gördüğü bir vakanın tüm tedavi sürecinin daha yetkin ve tecrübeli bir terapist tarafından  başından sonuna kadar seans seans takip edilmesi ve klinisyene uygulamaları ile ilgili geribildirimler verilmesini içerir. Süpervizyon vaka tartışmalarını canlı tutmak ve aktif katılımı sağlayabilmek için küçük gruplar (3-4 kişi) için düzenlenir ve grup her hafta düzenli olarak buluşur. Süpervizyon oturumlarında klinisyenler kendi vakaları dışında diğer terapistlerin vakaları ile ilgili süpervizyon sürecini takip ederek de oturumlardan faydalanırlar.

DATEM’in düzenlediği Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimiiçinde gerçek anlamda süpervizyon bulunduran az sayıdaki eğitim programlarından biridir.

Süpervizyonun Şekli:

Süpervizyon Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından 4 kişilik gruplara yerinde ve şehir dışındaki katılımcılar için online olmak üzere 2 farklı şekilde verilmektedir.

Yerinde süpervizyonlar DATEM’in İstanbul Nişantaşı’da bulunan merkezinde gerçekleşirken, online süpervizyon Skype benzeri konferans görüşmesi olanağı sağlayan bir program aracılığı ile gerçekleşmektedir. Online süpervizyonda tüm katılımcılar ve süpervizörleri konferans görüşmesi ile bağlantı kurarak süpervizyon seanslarını gerçekleştirmektedirler.

Programı eksiksiz olarak tamamlayıp en az iki farklı sorunu olan 2 vaka ile çalışan kişilere katılım belgesi düzenlenecektir.

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimikatılım şartlarını karşılamak ve bu eğitimi tamamlamış  olmak.

Aktif olarak danışan görüyor olmak.

Eğer başka bir BDT eğitiminiz varsa ve süpervizyon almak istiyorsanız bireysel süpervizyon için başvuru yapabilirsiniz.