Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da tamamladı. Akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları arasında önce araştırma görevlisi daha sonra da Visiting Lecturer olarak King’s College London’da sürdürdü. Şalcıoğlu bu dönemde aynı üniversiteye bağlı Section of Trauma Studies’in (Travma Araştırmaları Bölümü) uluslararası projelerinin Türkiye Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı. 2008 yılında doçentliğini, 2014 yılında Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında European Federation of Psychological Associations – EuroPsy lisansını, 2016 yılında da profesörlüğünü aldı. Türkiye’de anksiyete hastalıkları ve psikolojik travma konularında uzmanlık alanı yaratma amacıyla kurulan ve çalışmalarını bir süre Institute of Psychiatry, King’s College, London’a bağlı olarak sürdüren DABATEM’de 18 yıl çeşitli görevlerde çalıştı ve merkezin 4 yıl yöneticiliğini yürüttü. 2017 yılında psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yürütmek yetkin psikoterapistler yetiştirmek amacıyla DATEM Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi’ni kurdu. Şalcıoğlu halen Akademik kariyerini Finlandiya’nın Åbo Akademi Üniversitesi’ne bağlı olarak sürdürmektedir.

Anksiyete ve psikolojik travma alanında uzmanlaşmış bir davranışçı terapist ve klinik araştırmacı olan Ebru Şalcıoğlu davranış terapilerinin üç dalgası altında yer alan birinci dalga davranış terapileri, ikinci dalga Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve üçüncü dalga Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy; DBT) uygulamalarında deneyimli ve uzman bir klinisyendir. Travma sonrası stres bozukluğu, uzamış yas (komplike yas), panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve yeme bozuklukları (anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme) tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Bu sorunların tedavisinde bilimsel araştırmalarca en fazla iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiş çeşitli davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini uygulamaktadır.

Ebru Şalcıoğlu akademik kariyeri süresince travmatik olayların psikolojik etkileri ve davranışçı yaklaşımla tedavisine yönelik önemli araştırmalar yürüttü. Doktora ve doktora sonrası eğitiminin (1999-2007) bir parçası olarak, savaş, işkence ve deprem travmasının bilişsel, duygusal ve psikiyatrik etkilerini inceledi. Kitlesel travma yaşayan kişilerin kısa sürede etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için Prof. Dr. Metin Başoğlu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London eski bölüm başkanı) ile birlikte Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’ni ve bu tedavinin farklı ve yenilikçi uygulamalarını geliştirdi. Bu yeni tedavilerin etkililiği ve etkinliği üzerine klinik araştırmalar yürüttü ve yüzlerce deprem, savaş, işkence ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olayları yaşayan kişilere tedavi vererek bunların klinik ve saha uygulamalarında kapsamlı deneyim kazandı. Çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, kitlesel travmalar sonrası uygulanabilecek bir ruh sağlığı modeli geliştirildi. Son yıllarda çalışma alanını kadına yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet alanına genişleten Şalcıoğlu kadın konukevlerine sığınan ev içi şiddet deneyimi olan kadınlarla ve toplumda fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet deneyimi olan kadınlarla çalışmalar yürüttü. Araştırmalarını Sosyal Bilimler Atıf Endeksi kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde, uluslararası kitap bölümlerinde ve Prof. Dr. Metin Başoğlu ile birlikte yazdığı Cambridge Üniversitesi Yayınevi tarafından çıkarılan ‘A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors: Control-Focused Behavioral Treatment of Earthquake, War and Torture Trauma’ isimli kitabında yayınladı. Şalcıoğlu 40’ı aşan sayıda uluslararası bilimsel dergiye danışmanlık ve Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan Journal of Consulting and Clinical Psychology dergisine 2 yıl danışman editörlük yaptı.

Ebru Şalcıoğlu 2012 yılından bu yana Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında dersler vermektedir. 2015-2019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans ve Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programlarında bilişsel ve davranışçı terapiler üzerine dersler verdi, klinisyen adaylarına süpervizörlük ve tez danışmanlığı yaptı. Halen Abo Akademi, Finlandiya’da Peace, Mediation & Conflict yüksek lisans programında travma deneyimi olan vakaların tedavilerine yönelik dersler ve Türkiye’de travma deneyimi olan mültecilere hizmet veren proje ve STK’lara süpervizyon ve danışmanlık vermektedir.

Ebru Şalcıoğlu Türkiye’de bilimsel bulgularla etkisi gösterilen psikoterapi uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla DATEM bünyesinde Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – başlattı. Bu program kapsamında ruh sağlığı alanında öğrenim gören ve bu alanda çalışan uzmanlara yönelik tümünü kendi anlattığı Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (BDT Eğitimi) ve Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi düzenlemektedir. Bu eğitimlere ek olarak Şalcıoğlu bilimsel kanıt temelli klinik uygulama yapan klinisyenlerin klinik beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve grup süpervizyonu vermektedir.