Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu


Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da tamamladı. Akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları arasında önce araştırma görevlisi daha sonra da Visiting Lecturer olarak King’s College London’da sürdürdü. Şalcıoğlu bu dönemde aynı üniversiteye bağlı Section of Trauma Studies’in (Travma Araştırmaları Bölümü) uluslararası projelerinin Türkiye Projeleri Koordi ...

Devamını Oku

Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu Online 16 Ocak 2020 - 8 Ağustos 2021

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapist adaylarının klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerini geliştirmek amacıyla Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı (BDT Eğitimi) geliştirmiştir. Bu pr ...

MODÜL 1

Klinik değerlendirme, vaka formülasyonu ve seans yönetme

 • Bilimsel kanıt temelli klinik uygulama
  • Protokol temelli BDT uygulamaları
  • Formülasyon temelli BDT uygulamaları
 • Üç nesil davranış terapileri
 • Bilişsel ve davranışçı terapilerde temel kuramlar ve ilişkili kavramlar
 • Terapi süreci
 • Danışanla ilk değerlendirme görüşmeleri
  • Değerlendirme içeriği
   • Formülasyona yönelik değerlendirme alanları
   • İntihar riski değerlendirmesi
  • Görüşme yapılandırma ve yürütme
 • Vaka formülasyonu
 • Terapide seans yapılandırma
 • Terapötik ilişki

MODÜL 2

Panik Bozukluk ve Agorafobi
Sosyal Kaygı Bozukluğu

 • Kaygı ile giden ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan temel teknikler:
  • Kaygı yaratan uyaranın yerinde üstüne gitme (exposure)
  • Bilişsel yeniden yapılandırma
 • Panik, agorafobi ve sosyal kaygı (her bir sorun eğitimde ayrı ayrı ele alınacaktır):
  • Tanı ve klinik özellikler
  • Kaygıyı sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
  • Vaka formülasyonu
  • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
  • Öz izleme
  • Nefes eğitimi
  • Kaygı yaratan uyaranın üstüne gitme
   • Dış uyaranların yerinde üstüne gitme
   • İç uyaranların (bedensel belirtilerin) üstüne gitme
   • Güvenlik işaretlerini kesme
   • Sosyal aksilik deneyimleri (davranış deneyleri)
  • Bilişsel yeniden yapılandırma
   • Abartılmış risk algısı
   • Felaketleştirme
  • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
  • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
  • Tedavi sonlandırma
  • Nüks engelleme
  • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 3

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Travma tanımı
 • Travmatik stres belirtilerinin klinik özellikleri
 • Travmatik stres belirtilerini sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
 • Psikolojik travmada güncel tedavi önerileri
 • Güncel tedavi önerileri ışığında TSSB’yi açıklayan bilişsel ve davranışçı teoriler
 • Vaka formülasyonu
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • TSSB için temel yöntemler ve klinik uygulamaları
  • Travmatik olayın imgelerinin üstüne gitme
  • Travma ile ilişkili uyaranların yerinde üstüne gitme
 • Bilişsel yeniden yapılandırma ile asimile ve aşırı akomode düşüncelerle çalışma
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavide özel durumları yönetme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 4

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Tipik obsesyonlar ve kompulsiyonlar
 • Tehdit uyaranlarını, felaket düşüncelerini, aktif ve pasif kaçınma davranışlarını değerlendirme
 • Vaka formülasyonu
 • Öz izleme
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • Obsesyonu tetikleyen durum / uyaranın yerinde üstüne gitme (in vivo exposure)
 • Ritüel / tepki engelleme
 • İmgede obsesyonun üstüne gitme (imaginal exposure)
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

Modül 5

Yaygın Kaygı Bozukluğu

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Kaygıyı sürdüren davranışları değerlendirme
 • Yaygın kaygı ve endişenin bilişsel ve davranışsal teorisi
 • Vaka formülasyonu
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • Öz izleme
 • Kas gevşetme egzersizleri (PMR)
 • Kaygıyı tetikleyen uyaranlara yönelik yerinde üstüne gitme
 • Endişe içeriğine yönelik imgede üstüne gitme
 • Güvenlik davranışlarını kesme
 • İşlevsel olmayan düşüncelerin bilişsel yeniden yapılandırılması
 • Zaman yönetimi ve sorun çözme becerileri kazandırma
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

Depresyon

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Depresyonun bilişsel ve davranışsal formülasyonu
 • Depresyonda terapi modelleri ve karşılaştırmalı analizleri
 • Değerlendirme
 • Vaka formülasyonu
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Öz izleme
 • Davranış etkinleştirme
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Deneyimsel kaçınmayı azaltma
 • Depresif ruminasyonla çalışma
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 6

Yeme Bozuklukları

 • DSM-5 Beslenme ve Yeme Bozuklukları Tanıları
 • Yeme bozukluklarında klinik özellikler ve ilgili kavramlar
  • Kilo ve beden görünümüne ve bunların kontrolüne aşırı değer verme
  • Beslenme sınırlama ve kısıtlama
  • Tıkınırcasına yeme
  • Telafi davranışları: arınma ve aşırı spor
  • Beden denetleme, kaçınma
 • Yeme bozukluklarında tanılar üstü (transdiyagnostik) bakış
 • Formülasyon
 • Değerlendirme ve tedaviye hazırlık
 • Düşük kilolu vakalar için stratejiler
 • Tedavi aşamaları
  • Danışanı tedaviye angaje etme
  • Formülasyon paylaşma
  • Psikoeğitim
  • Haftalık tartılma
  • Düzenli yeme
  • Beden görünümüne atfedilen değerin azaltılması
  • Beden görünümünü denetlemenin ve kaçınmanın azaltılması
  • Şişman hissetmenin çalışılması
  • Beslenmeyi sınırlandırma ve beslenme kurallarının çalışılması
  • Duygusal yemenin çalışılması
  • Yeme bozukluğu düşünce yapısının (‘kafası’) ele alınması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks engelleme

MODÜL 7

Kişilik Bozuklukları

 • Temel kavramlar: kişilik, mizaç ve benlik
 • Psikiyatrik sınıflandırma sisteminde kişilik bozuklukları
  • Kategorik yaklaşım: DSM-5 Eksen II Tanı Kategorileri
  • Boyutsal Yaklaşım: DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Alternatif Model
 • Kişilik bozuklukları için güncel tedaviler ve bilimsel çalışmalarda gösterilen etkileri
  • İlaç tedavileri
  • Psikososyal tedaviler
 • Kişilik kavramına davranışçı bakış
 • Vaka formülasyonu: İşlevsel analiz
  • Vaka formülasyonu örnekleri
 • Kişilik bozukluklarını değerlendirme
 • Tedavide genel ilkeler
  • Transteorik tedavi ilkeleri
  • Terapötük ilişki geliştirme
  • Terapi çerçevesi
  • Değişim için motivasyon geliştirme
  • Kabul ve doğrulama stratejileri (ACT, DBT)
 • Kişilik bozukluklarında ana davranış örüntüleri ve bunlara yönelik tedavi yaklaşımları: duygusal, davranışsal, bilişsel ve kişilerarası özellikler
  • Üstüne gitme ve tepki engelleme
  • Davranış etkinleştirme
  • Bilişsel çerçeveleme ve yeniden yapılandırma
  • Sosyal beceri, girişkenlik ve iletişim becerileri eğitimleri
  • Başa çıkma ve sorun çözme becerileri
  • Duygu düzenleme becerileri (DBT)
  • Mindfulness (anda kalma / (bilinçli) farkındalık) uygulamaları (ACT, DBT)
  • Öz-denetim ve öz-düzenleme eğitimi
  • Değer ve amaç analizi (ACT) ve sözel kural geliştirme
  • Katı sözel kuralları esnetme
  • Davranış deneyleri
  • Uyaran ayırt etme eğitimi
 • Kişilik kategorilerine göre terapide hedeflenebilecek davranışlar
 • Dirençli vakalarda tedaviye uyumu sağlama

Süpervizyon, BDT eğitiminden bağımsız bir programdır ve ayrıca sertifikalandırılır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler yıl içinde oluşturulan süpervizyon gruplarına dahil olabilirler.

Süpervizyon hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Her bir modülü tamamladıktan sonra o modüle ait bir katılım belgesi, ilk 5 modülü eksiksiz olarak tamamlayan kişilere Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi ana sertifikası verilmektedir. Ana sertifikanın yanında öğrencilere aldıkları eğitimi detaylandıran Türkçe ve İngilizce transkript verilmektedir. Yeme Bozuklukları ve/veya Kişilik Bozuklukları modüllerini de alan kişilerin transkriptleri farklı düzenlenmektedir.

Bu eğitimler Bilişsel ve Davranışçı Terapist akreditasyonu sağlayan uluslararası derneklerin belirlediği kuramsal eğitim programı gözetilerek hazırlanmıştır (örn. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği – EABCT, Academy of Cognitive Therapy – ACT). EABCT ‘nin belirlediği  koşullar için http://eabct.eu, ACT’nin belirlediği  koşullar için academyofct.org  adreslerini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimine katılım için lütfen şu adımları izleyiniz:

 1. Lütfen uygun kontenjan olup olmadığını bizi arayak sorunuz.
 2. Uygun kontenjan bulunması halinde 1250 TL’lik ön kayıt ücretini aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırınız.

Garanti Bankası
Alıcı: Ebru Şalcıoğlu (Ticari Hesap)
Banka ve Şube: Garanti Bankası, Nişantaşı
IBAN No: TR25 0006 2000 1320 0006 2933 59

Lütfen ön kayıt ücreti yatırırken açıklama kısmına adınızı-soyadınızı, cep telefonu numaranızı ve kayıt yaptırdığınız eğitimi yazınız. (Örneğin: Merve Akar, 0530 016 93 98, Bahar). Eğer açıklama kısmına katılımcının adını yazmadınız/yazamadıysanız bize ulaşarak ödemenizi teyit ettiriniz.

 1. Başvuru formunu doldurunuz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 2. Bu işlemlerden sonra kaydınızın tamamlandığına dair bir  onay e-maili alacaksınız. Lisans diplomanızın ya da mezuniyet belgenizin fotokopisi eğitim sırasında alınacaktır.

Kayıtlarımız kontenjanımız dolduğunda kapanacağından belli bir son kayıt günü yoktur. Kontenjanımız dolduktan sonra isminizi bize ulaşarak yedek listesine yazdırabilirsiniz. 

Ön Kayıt Ücretini Nasıl Yatırabilirim?
Eğitim ücretini  Garanti Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünü kullanarak ya da merkezimizin hesabına EFT veya havale yaparak yatırabilirsiniz.
Kayıt, ödeme ve eğitimle ilgili tüm sorularınız için info@datem.com.tr mail adresi ya da 0 (212) 296 77 71 no’lu telefon aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Katılamama Durumu:
Eğitimin herhangi bir modülüne mazeretli olarak katılamayacağınızı o modülden 5 gün öncesine kadar bildirmeniz durumunda daha sonraki dönemlerde aynı modüle ücret ödemeden katılabilirsiniz.

Beş modülden oluşan BDT Temel Düzey Eğitimi ücreti KDV Dahil 6250 TL’dir. Yedi modülden oluşan İleri Düzey BDT Eğitimi ücreti KDV dahil 8750 TL’dir. Eğitimin modüller bağımsız olarak alınmak istendiğinde (örn. sadece 1 ya da 2 modül), modül ücreti 1450 TL’dir. Eğitim materyali eğitim ücretine dahildir.

Kesin kayıt için 1250 TL’lik ön kayıt ücreti alınmaktadır. Eğitim ücretinin kalan kısmı taksitlendirilmekte ve temel düzey için 5, ileri düzey eğitim için 7 taksitte ödenebilmektedir. Taksitlerinizi her bir modül öncesi ödemenizi rica ederiz.

 

Ön Kayıt Ödemesi:

Yatırılan ön kayıt ücreti ekstra bir ödeme değildir, toplam eğitim bedelinden düşülmektedir. Eğitime nasıl kayıt olabileceğinizi ve ön kayıt ödemesini nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki kayıt ve katılım başlığı altında inceleyebilirsiniz.

 

Ödeme şekli:

Taksitlendirme seçeneğini tercih edecek katılımcılar taksitlerini her bir modüle geldiklerinde nakit olarak verebilirler ya da eğitime gelmeden önce EFT yapabilirler.

 

Katılamama Durumu:

Eğitimin herhangi bir modülüne mazeretli olarak katılamayacağınızı o modülden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeniz durumunda daha sonraki dönemlerde aynı modüle ek ücret ödemeden katılabilirsiniz.

Basında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun katıldığı yayınlara ulaşabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyon eğitimleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği basın katılımlarına ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun röportajlarına ulaşabilirsiniz.

Tamamını İzle

Blog
Psikoloji ve davranışsal travma hakkında tüm bilgileri bloğumuzdan öğrenin