Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Eğitim henüz planlanma aşamasındadır.

Savaşların, doğal afetlerin, kazaların ve şiddet olaylarının bireyleri ve kitleleri sıklıkla etkilediği günümüzde, yapılan çalışmalar psikolojik travma alanını klinik psikolojinin önemli bir dalı haline getirmiştir.  Türkiye, bir deprem bölgesi içinde olması nedeniyle sık sık deprem felaketi yaşamakta ve siyasi coğrafya içindeki hassas konumundan dolayı da yıllardan beri silahlı çatışma ve terör olaylarına maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan konumu nedeniyle şiddet olaylarından dolayı topraklarını terk etmek durumunda kalan çok sayıda mültecinin akımına uğramaktadır. Trafik kazaları ve kadına yönelik şiddet olaylarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Tüm bu olaylar bugün Türkiye’nin en önemli ruh sağlığı sorunlarından birinin travmatik olayların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler olduğunu düşündürmektedir.

 

Bu klinik uygulama odaklı ileri düzey Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitiminin amacı alanda çalışan psikologlara ve klinik psikologlara travmatik olayların yol açtığı travmatik stres sorunlarının etkili tedavisini öğretmektir.  Amerikan Psikoloji Derneği Klinik Uygulama Kılavuzu bilimsel veriler ışığında TSSB tedavisi için dört Bilişsel ve / veya Davranışçı Terapi yaklaşımının kullanımını güçlü olarak önermektedir. Bunların dışında kalan dört tedavinin kullanımını koşullu olarak önermektedir (Bkz: https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/index). Bu eğitim program bu öneri doğrultusunda oluşturulmuştur.

 

Eğitimin ilk 4 haftası katılımcıların psikolojik travma olgusunu tanımaları ve güncel bilimsel veriler ışığında travma vakalarının etkili tedavisi için gerekli teorik altyapıyı kazanmaları hedeflenerek planlanmıştır. Eğitimin bu kısmında katılımcılar travma vakalarının değerlendirmesinde altın standart olarak kabul gören CAPS-5: Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği uygulaması ve puanlaması ile güncel psikolojik teorik çerçeveler içinden travmatik stres sorunlarını kavramsallaştırmayı öğreneceklerdir. Eğitimin sonraki 8 haftasında travma sonrası stres sorunlarında tedavi yaklaşımları tanıtıldıktan sonra bu sorunların tedavisinde kullanımı ilk sırada önerilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemleri uygulamalı olarak öğretilecektir.

 

Eğitimimiz, planlanma aşamasındadır. Bu sebeple eğitim takvimi, ücretlendirme ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi ilerleyen dönemlerde ilan edilecektir.

 

Eğitimin tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilecektir. Hocanın biyografisi için tıklayın.

HAFTA 1

İnsanlık tarihinde travma ve travmatik olayların psikolojik etkileri

 • Travma tanımı ve travmatik stres kavramının gelişim öyküsü
 • Kitlesel ve bireysel travmatik olayların psikolojik etkileri
  • Doğal afetler
  • Savaş, terör ve mültecilik
  • Politik şiddet ve işkence
  • Cinsel ve cinsiyet temelli şiddet (cinsel istismar, tecavüz, ev içi şiddet)
  • Yakın ilişkide duygusal şiddet
  • Çocukluk çağı travmaları
  • Kazalar ve diğer olaylar

HAFTA 2

Travma ile ilişkili psikolojik sorunların klinikleri özellikleri

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Disosyatif alt tip
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Uyum Bozukluğu

HAFTA 3

Klinik Değerlendirme

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği CAPS-5 eğitimi