Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu Lares Park Hotel - Taksim 20 Aralık 2019 - 20 Şubat 2020

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapist adaylarının klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerini geliştirmek amacıyla Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı (BDT Eğitimi) geliştirmiştir. Bu programın amacı, katılımcılara uluslararası eğitim standartları doğrultusunda vaka formülasyonu ve bilimsel bulgularla etkisi gösterilmiş bilişsel ve davranışçı terapi (BDT) yöntemlerini öğretmek, egzersizler aracılığıyla klinik uygulama yetilerini güçlendirmektir. Bu amaçla vaka değerlendirme ve formülasyonu içeren 12 saatlik bir modülün ardından klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında güncel, uygulanabilirliği yüksek BDT yöntemleri etkisi bilimsel araştırmalarda gösterilmiş tedavi kılavuzları temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır.

Bu kapsamlı BDT eğitiminin ilk 5 modülü içeren ana programı toplam 60 saatten oluşmaktadır. Ana BDT eğitimi programına ek olarak katılımcılar Yeme Bozuklukları (12 saat) ve Kişilik Bozuklukları (14 saat) tedavisinin ele alındığı 6. ve 7. modülü alarak toplam 86 saatlik BDT eğitimi tamamlama seçeneğine sahiptirler. Katılımcılar bu son iki modülden sadece birini ya da her ikisini ana programa ekleme hakkına sahiptirler. Her modülün sonunda bir Katılım Belgesi, ana ve ek modüllerin sonunda bir Ana Sertifika ve eğitim içeriğini açıklayan Türkçe ve İngilizce birer transkript verilecektir.

İlk 6 modül birbirinden bağımsız olarak alınabilir. Etkili bir öğrenim için modüllerin tamamının alınması faydalı olacaktır. Kişilik Bozuklukları modülü için 1. ve 2. modülün tamamlanması gereklidir.

Aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

* Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu aldığı konferans ve konuşma davetleri nedeniyle eğitim tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu, bir eğitim dönemi içinde en fazla 2 değişiklikle sınırlıdır ve değişecek modülün tarihinden en geç bir ay önce belli olur.

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 23-24 Kasım, 2019
MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 21-22 Aralık, 2019
MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 25-26 Ocak, 2020
MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 22-23 Şubat, 2020
MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 21-22 Mart, 2020
MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları 25-26 Nisan, 2020

 

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikolojik travma alanında yaptığı araştırmalarla uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanı ve bilişsel ve davranışçı terapiler uzmanı bir klinik psikolog ve süpervizördür. Şalcıoğlu davranışçı yaklaşımın üç dalgası altında yer alan birinci dalga davranış terapileri, ikinci dalga Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve üçüncü dalga Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy) uygulamalarında yetkin bir klinisyendir. Travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, obsessif kompülsif bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, hastalık kaygısı, somatizasyon, uzamış yas (komplike yas), depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme gibi yeme bozuklukları tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Bu sorunların tedavisinde bilimsel araştırmalarca en fazla iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiş çeşitli davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini uygulamaktadır.

 

Ayrıntılı öz geçmişi buradan okuyabilirsiniz.

Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında insanların tedavi ihtiyaçları ile ilgili karar almada en geçerli güncel bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği görüşü gitgide benimsenmiştir. Bu bilimsel kanıta dayalı klinik uygulama akımıyla uyumlu olarak etkili olduğuna dair bilimsel desteği olan psikoterapilerin kullanımı ruh sağlığı uzmanları arasında hız kazandı. Ampirik dayanağı olan psikoterapiler arasında Bilişsel ve Davranışçı Terapiler en geniş ampirik veri tabanına sahip ve kontrollü klinik araştırmaların çeşitli psikolojik sorunlar için etkili olduğunu gösterdikleri yaklaşımlardır. Dolayısıyla, pek çok tedavi kılavuzunda belirli psikolojik sorunların tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımlar olarak önerilmektedirler.

DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – kapsamında açılan ve tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (BDT Eğitimi)’nin amacı bu terapi ekolünün klinik uygulama yöntemlerini teorik altyapıları ve bilimsel temelleri çerçevesinde ruh sağlığı çalışanlarına aktarmaktır. Bu yoğun eğitim programında katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri ve rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler ile çeşitli ruhsal sorunlarda Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Katılımcılar güncel terapi yöntemleri üzerine bir yandan bilgi ve donanımlarını arttırma diğer yandan klinik pratikte yöntem seçimine bilimsel bir bakış açısı ve kültürler arası farklılıkların bilinciyle yaklaşmayı öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

BDT Eğitimi ana programı toplam 60 saat süren 5 modülden oluşmaktadır. Ana programa ek olarak, katılımcılar Yeme Bozuklukları tedavisinin ele alındığı bir modül alarak 72 saatlik BDT eğitimi tamamlayabilirler.

Eğitimin ilk modülünde bilişsel ve davranışçı terapilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans yapısı, terapötik ilişki gibi temel konular işlenmektedir. Eğitimin diğer modüllerinde DSM-5’te tanımlanan Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), Majör Depresyon ve Yeme Bozuklukları  tanı kategorilerine odaklanılarak (1) sorunun klinik özellikleri, (2) sorunun bilişselve davranışsal analizi ile vaka formülasyonu, (3) terapi planı ve sorun içinbilişsel ve davranışçı terapi yöntemlerinin kullanımı, (4) tedavi rasyoneli verilmesi ve ev egzersizlerinin düzenlenmesi, (5) terapi sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, (6) terapi sonlandırma ve nüks önleme stratejileri ele alınmaktadır. Tüm eğitim programında vaka formülasyonu ve terapi yöntemlerinin farklı klinik uygulamalarına önem verilerek katılımcıların edindikleri bilgiyi karşılaştıkları başka psikolojik bozukluklarda da (örn., özgül fobi, hastalık anksiyetesi, somatik semptom bozukluğu, uyum bozukluğu, vb) kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim materyali kapsamlı bilgi içermekte ve her bir sorunun değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli formları içermektedir.

 

Neden bu eğitim:

 • DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen eğitimler Batı ülkelerinde klinik pratikte ve klinik psikoloji eğitim programlarında benimsenen iki temel yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlardan ilki, genel olarak tıp ve ruh sağlığı alanında benimsenen Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama yaklaşımı, psikolojik sorunları için tedavi arayan danışanlara hangi tedavinin verilmesi ile ilgili kararların en güncel ve sağlam bilimsel bulguları mantıkla, dürüstlükle ve açıklıkla değerlendirerek almayı benimser ve önerir. DATEM’in eğitimlerinde her bir ruh sağlığı sorunu için etkisi üzerine en fazla bilimsel kanıt bulunan BDT protokolleri ve bunlara dayalı terapi yöntemleri katılımcılara aktarılmaktadır. İkinci yaklaşım, klinik psikoloji alanında hem eğitim hem de klinik uygulamada benimsenen Klinik Bilim Modeli, klinik değerlendirme yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlamada; danışana uygun bilimsel kanıt-temelli terapi yöntemi seçerken maliyet, fayda ve risk analizi yapmada; terapilerin yararlılığını ve maliyet etkinliğini değerlendirmede; terapi sonuçlarını etkileyen faktörleri ve iyileşmeyi ortaya çıkaran mekanizmaları incelemede terapistlerin bilimsel bir yaklaşım edinmelerini önerir. DATEM’in eğitim felsefesi, hedefleri ve yöntemleri, klinik bilim modelini temel alır.
 • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 20 yıla yakın süredir yürüttüğü klinik araştırmalarla Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemlerine dayanan terapi protokolleri geliştirmiş, bunların etkilerini klinik araştırmalarda sınamış, tedavide iyileşme mekanizmalarına yönelik araştırmalar yapmış alanında uluslararası tanınırlığı olan bir klinik bilim insanıdır. Şalcıoğlu yürüttüğü araştırmalar ve özel çalışmaları kapsamında yüzlerce kişiye terapi uygulamış deneyimli bir klinisyen, çok sayıda terapist yetiştirmiş deneyimli bir eğitmen ve süpervizördür. Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama Yaklaşımı terapi yöntemleri ile ilgili bilimsel verileri değerlendirip uygularken klinisyenlerin geniş deneyim sahibi olmasının önemini vurgular. DATEM’in BDT Eğitimi programlarında Ebru Şalcıoğlu zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaşır ve bağımsız ve eleştirel düşünceyi, bilimsel merakı ve entelektüel yaratıcılığı stimüle eden bir öğrenme ortamı yaratmaya önem verir.

MODÜL 1

Klinik değerlendirme, vaka formülasyonu ve seans yönetme

 • Bilimsel kanıt temelli klinik uygulama
  • Protokol temelli BDT uygulamaları
  • Formülasyon temelli BDT uygulamaları
 • Üç nesil davranış terapileri
 • Bilişsel ve davranışçı terapilerde temel kuramlar ve ilişkili kavramlar
 • Terapi süreci
 • Danışanla ilk değerlendirme görüşmeleri
  • Değerlendirme içeriği
   • Formülasyona yönelik değerlendirme alanları
   • İntihar riski değerlendirmesi
  • Görüşme yapılandırma ve yürütme
 • Vaka formülasyonu
 • Terapide seans yapılandırma
 • Terapötik ilişki

MODÜL 2

Panik Bozukluk ve Agorafobi
Sosyal Kaygı Bozukluğu

 • Kaygı ile giden ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan temel teknikler:
  • Kaygı yaratan uyaranın yerinde üstüne gitme (exposure)
  • Bilişsel yeniden yapılandırma
 • Panik, agorafobi ve sosyal kaygı (her bir sorun eğitimde ayrı ayrı ele alınacaktır):
  • Tanı ve klinik özellikler
  • Kaygıyı sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
  • Vaka formülasyonu
  • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
  • Öz izleme
  • Nefes eğitimi
  • Kaygı yaratan uyaranın üstüne gitme
   • Dış uyaranların yerinde üstüne gitme
   • İç uyaranların (bedensel belirtilerin) üstüne gitme
   • Güvenlik işaretlerini kesme
   • Sosyal aksilik deneyimleri (davranış deneyleri)
  • Bilişsel yeniden yapılandırma
   • Abartılmış risk algısı
   • Felaketleştirme
  • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
  • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
  • Tedavi sonlandırma
  • Nüks engelleme
  • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 3

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Travma tanımı
 • Travmatik stres belirtilerinin klinik özellikleri
 • Travmatik stres belirtilerini sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
 • Psikolojik travmada güncel tedavi önerileri
 • Güncel tedavi önerileri ışığında TSSB’yi açıklayan bilişsel ve davranışçı teoriler
 • Vaka formülasyonu
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • TSSB için temel yöntemler ve klinik uygulamaları
  • Travmatik olayın imgelerinin üstüne gitme
  • Travma ile ilişkili uyaranların yerinde üstüne gitme
 • Bilişsel yeniden yapılandırma ile asimile ve aşırı akomode düşüncelerle çalışma
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavide özel durumları yönetme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 4

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Tipik obsesyonlar ve kompulsiyonlar
 • Tehdit uyaranlarını, felaket düşüncelerini, aktif ve pasif kaçınma davranışlarını değerlendirme
 • Vaka formülasyonu
 • Öz izleme
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • Obsesyonu tetikleyen durum / uyaranın yerinde üstüne gitme (in vivo exposure)
 • Ritüel / tepki engelleme
 • İmgede obsesyonun üstüne gitme (imaginal exposure)
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

Modül 5

Yaygın Kaygı Bozukluğu

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Kaygıyı sürdüren davranışları değerlendirme
 • Yaygın kaygı ve endişenin bilişsel ve davranışsal teorisi
 • Vaka formülasyonu
 • Psikoeğitim ve tedavi rasyoneli verme
 • Öz izleme
 • Kas gevşetme egzersizleri (PMR)
 • Kaygıyı tetikleyen uyaranlara yönelik yerinde üstüne gitme
 • Endişe içeriğine yönelik imgede üstüne gitme
 • Güvenlik davranışlarını kesme
 • İşlevsel olmayan düşüncelerin bilişsel yeniden yapılandırılması
 • Zaman yönetimi ve sorun çözme becerileri kazandırma
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Tedavi planının ve yöntemlerin kültüre özgü uyarlaması
 • Tedavi sonlandırma
 • Nüks engelleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

Depresyon

 • Tanı ve klinik özellikler
 • Depresyonun bilişsel ve davranışsal formülasyonu
 • Depresyonda terapi modelleri ve karşılaştırmalı analizleri
 • Değerlendirme
 • Vaka formülasyonu
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Öz izleme
 • Davranış etkinleştirme
 • Ev ödevleri düzenleme, takip etme ve sorun giderme
 • Deneyimsel kaçınmayı azaltma
 • Depresif ruminasyonla çalışma
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka egzersizleri ve ödevler

MODÜL 6

Yeme Bozuklukları

 • DSM-5 Beslenme ve Yeme Bozuklukları Tanıları
 • Yeme bozukluklarında klinik özellikler ve ilgili kavramlar
  • Kilo ve beden görünümüne ve bunların kontrolüne aşırı değer verme
  • Beslenme sınırlama ve kısıtlama
  • Tıkınırcasına yeme
  • Telafi davranışları: arınma ve aşırı spor
  • Beden denetleme, kaçınma
 • Yeme bozukluklarında tanılar üstü (transdiyagnostik) bakış
 • Formülasyon
 • Değerlendirme ve tedaviye hazırlık
 • Düşük kilolu vakalar için stratejiler
 • Tedavi aşamaları
  • Danışanı tedaviye angaje etme
  • Formülasyon paylaşma
  • Psikoeğitim
  • Haftalık tartılma
  • Düzenli yeme
  • Beden görünümüne atfedilen değerin azaltılması
  • Beden görünümünü denetlemenin ve kaçınmanın azaltılması
  • Şişman hissetmenin çalışılması
  • Beslenmeyi sınırlandırma ve beslenme kurallarının çalışılması
  • Duygusal yemenin çalışılması
  • Yeme bozukluğu düşünce yapısının (‘kafası’) ele alınması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks engelleme

MODÜL 7

Kişilik Bozuklukları

Modül içeriği Ocak 2020’de açıklanacatır.

Süpervizyon, BDT eğitiminden bağımsız bir programdır ve ayrıca sertifikalandırılır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler yıl içinde oluşturulan süpervizyon gruplarına dahil olabilirler.

Süpervizyon hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Her bir modülü tamamladıktan sonra o modüle ait bir katılım belgesi, ilk 5 modülü eksiksiz olarak tamamlayan kişilere Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi ana sertifikası verilmektedir. Ana sertifikanın yanında öğrencilere aldıkları eğitimi detaylandıran Türkçe ve İngilizce transkript verilmektedir. Yeme Bozuklukları ve/veya Kişilik Bozuklukları modüllerini de alan kişilerin transkriptleri farklı düzenlenmektedir.

Bu eğitimler Bilişsel ve Davranışçı Terapist akreditasyonu sağlayan uluslararası derneklerin belirlediği kuramsal eğitim programı gözetilerek hazırlanmıştır (örn. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği – EABCT, Academy of Cognitive Therapy – ACT). EABCT ‘nin belirlediği  koşullar için http://eabct.eu, ACT’nin belirlediği  koşullar için academyofct.org  adreslerini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimine katılım için şu adımları izlemeniz yeterlidir:

 1. Uygun kontenjan olup olmadığını burayı tıklayarak online olarak sorgulayınız.
 2. Uygun kontenjan bulunması halinde ön kayıt ücretini (1000 TL) aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırınız ve açıklama kısmına eğitime katılacak kişinin adını yazınız (eğer açıklama kısmına katılımcının adını yazmadınız/yazamadıysanız bize ulaşarak ödemenizi teyit ettiriniz).
 3. Son olarak başvuru formunu doldurunuz. Başvuru formunaburadan ulaşabilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra kaydınızın tamamlandığına dair bir otomatik sms ve onay e-maili alacaksınız. Lisans diplomanızın ya da mezuniyet belgenizin fotokopisi eğitim sırasında alınacaktır.

 

Banka Bilgileri
Garanti Bankası
Alıcı: Ebru Şalcıoğlu (Ticari Hesap)
Banka ve Şube: Garanti Bankası, Nişantaşı
IBAN No: TR25 0006 2000 1320 0006 2933 59

Lütfen banka yoluyla ön kayıt ücreti yatırırken açıklama kısmına adınızı-soyadınızı, cep telefonu numaranızı ve kayıt yaptırdığınız eğitimi yazınız. (Örneğin: Merve Akar, 0530 016 93 98, İstanbul-Bahar)

 

Ön Kayıt Ücretini Nasıl Yatırabilirim?
Eğitim ücretini  Garanti Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünü kullanarak ya da merkezimizin hesabına EFT veya havale yaparak yatırabilirsiniz.
Kayıt, ödeme ve eğitimle ilgili tüm sorularınız için info@datem.com.tr mail adresi ya da 0 (212) 296 77 71 no’lu telefon aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

Son Kayıt Günü
Kayıtlarımız kontenjanımız dolduğunda kapanacağından belli bir son kayıt günü yoktur. Kontenjanımız dolduktan sonra isminizi bize ulaşarak yedek listesine yazdırabilirsiniz.

 

Katılamama Durumu:

Eğitimin herhangi bir modülüne mazeretli olarak katılamayacağınızı o modülden 5 gün öncesine kadar bildirmeniz durumunda daha sonraki dönemlerde aynı modüle ücret ödemeden katılabilirsiniz.

Psk. Zeynep ÜSTÜNDAĞ
“Lisans eğitimim sırasında kendi adıma her zaman bir rol model olduğunu düşündüğüm ve akademik bilgisinden yararlanma fırsatı bulduğum Ebru Hoca’mdan yıllar sonra ders almak oldukça keyifli ve öğreticiydi. İçeriği oldukça yoğun bir eğitim programında, yalnızca klinik ortamda sıklıkla karşılaşılan birtakım ruhsal bozuklukların tedavisinin dışında danışana özgü olası tüm sorunlu davranışların formüle edilerek nasıl bir bilimsel temelli tedavi yürütülebileceğini çalıştık. Bilginin aktarımı ile sınırlı kalmayarak, mümkün olduğunca vaka canlandırmaları ile desteklenerek, interaktif şekilde yürütülen eğitimimizden başladığım noktaya kıyasla gerek klinik becerilerin gelişimi gerekse bilişsel davranışçı terapilerin nasıl temellendirildiği ve nasıl uygulanabileceği konusunda fark edilebilir bir donanımla ve aynı zamanda bu alanda daha fazla çalışma yapabilmek adına hevesle ayrıldım. Ebru hoca’mın uzun yıllar süren klinik deneyimlerini eğitim ortamımıza taşıması ve öğrencilerinin uygulamaya katılımı konusunda sürekli olarak yüreklendirici ve teşvik edici eğitmenliği zamanımızı en iyi şekilde kullanmamızı sağladı. Mesleki çalışmalarımı yürüttüğüm alanda çalıştığım danışanların tamamını toplumumuzdaki dezavantajlı bireylerin oluşturması sebebiyle uygulayacağım terapi ekolünün tüm insanlar için ulaşılabilir olması ve nesnel temellere dayanması benim için oldukça anlamlı ve ayırt ediciydi. Kendimi şanslı addediyor ve tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum. Eğitimimiz sırasında ve sonrasında dahi memnuniyetimiz için özveriyle çalışan Ebru Hocam’a ve ekibine teşekkür ederim…”

Uzm. Klinik Psikolog Yağmur Duman
“Yüksek lisans eğitim sürecinde alacağım terapi eğitimini araştırırken, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun eğitimini, eğitime katılan kişiler vasıtasıyla öğrendim. Daha ayrıntılı inceledikten sonra eğitime katılma kararı aldım. Benim için ilk basamak, eğitim sırasında klinik bilim modelinin esas alınması ve bu sürecin benimsenmesi ve işlenmesi olmuştur. Bir terapi ekolüne sorgulamadan bağlı olmaktan öte bilimsel olarak ve klinik deneyimler ile neden ve niçin noktalarını fark etmemizi sağlamıştır. Eğitim sürecinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun klinik deneyimlerini bize aktarması, oluşturulan vaka formülasyonunu tamamı ile kavramamızı sağlayarak, aynı zamanda bu sürece katılımımızı destekleyerek bilgileri daha iyi özümsememizi sağlamıştır. Ek olarak eğitim sürecinde kullanılan materyaller eğitimi destekleyici ve takip etmeyi kolaylaştıran rehber niteliğinde olmuştur. Eğitim sonrası bana çok şey kattığını düşünmekteyim ve süpervizyon programının da var olması ile birlikte daha da şeyler katacağına inanmaktayım. Türkiye’de birçok eğitim bulunmaktadır ve bu meslek içerisinde eğitimlere bile karar vermek kimi zaman zorlaşmakta veya memnun kalınmamaktadır fakat bu noktada Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun eğitimi kendini ayrıcalıkla gösterebilmektedir.”

Psk. Tilbe BAŞPINAR
“Kafamda soru işaretleriyle gidip, kendimden emin olarak çıktığım bir eğitim oldu. Ebru hocam bir bilim insanı olmanın yanı sıra, çok iyi bir eğitmen. Gerek ders işleyişi, gerek bizlere yaklaşımı ile rahatlıkla sorularımızı iletmemize yardımcı oldu. Aynı zamanda planlı ve programlı bir şekilde, güzel ve bitmeyen enerjisiyle, dersten kopmamıza fırsat bile vermeden bir eğitim süreci ilerletip, bizlere elinden geldiğince yardımcı oldu. Aldığım eğitimin beni en memnun eden yanı ise anlatılan ve uygulamamız için öğrendiğimiz her şeyin bilimsel araştırmalarla ve başarı oranları ile bizlere sunulması oldu. Her şeyden önce bir teoriye, bir kişiye veya bir ekole körü körüne değil de gerçekten mantıklı olduğu için derlenen bilgiler bütünü ile eğitimimizin ilerlemesi, beni memnun eden ve ön yargılarımın kırılmasına yardımcı olan kısımlardan biri oldu. İlerde de gönül rahatlığıyla uygulayabileceğim bilgiler edinmemi sağladı. Aynı zamanda rahatlıkla herhangi bir konu hakkında tartışabilmemiz ve düşüncelerimizi beyan edebilmemiz, kafamdaki diğer soruların giderilmesini sağladı. Ders içi uygulamaları ile yanlışlarımı görüp, aklımda doğrusuyla yer etmesine olanak verdi . Ders işlediğimiz fiziki koşullar ve sunulan olanaklar gayet güzel ve uygundu, tabii ki Ebru hocam ve çalışma arkadaşlarının bizlerle olan diyalogları çok nazik ve işbirlikçiydi. Benim için de en önemlisi uygulayacağım yöntemin içime sinmiş, mantığıma yatmış, güvenilirliğine inanıp, kültürel olarak da uygun gördüğüm bir yöntem olması oldu. Çok memnun kaldığım bir eğitim süreciydi. Başka eğitim programları düzenlenirse onlara da seve seve katılmak isterim. Her şey için Ebru hocama ve çalışma arkadaşlarına tekrardan çok teşekkür ederim.”

Psk. Tolga GÜNGÖR:
“Arkadaşlarımın şiddetli tavsiyesi ile başladığım bilişsel ve davranışçı terapilerin klinik uygulamaları eğitiminden oldukça memnun kaldım. Her ne kadar psikodinamik yönelimimden dolayı başlangıçta bana uzak olsa da, Ebru Şalcıoğlu Hocanın bilişsel ve davranışçı terapilere hakimiyeti ve bilgisi benim bu ekole bir o kadar yakın hissetmeme neden oldu. Teorik bilgiden ziyade daha çok uygulama odaklı olan eğitimi tüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma önereceğimden emin olabilirsiniz. Her bir modülün kendimize dönmemizi sağlayan bir terapi süreci gibi geçmesini sağlayan Ebru Hocama ve değinmeden geçemeyeceğim iki harika asistanı, Merve ve Ece’ye, teşekkürlerimi sunarım.”

Uzm. Psk. Pelin SELMAN:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimi, yapısı tamamen bilimsel temellere dayandırılarak oluşturulmuş bir eğitimdi. Daha yeni bitirmiş olmama rağmen öğrendiğim yöntem ve teknikleri aldığım danışanlarda uygulayıp olumlu geri bildirim alıyor olmam mutluluk verici. Ebru Hoca eğitim boyunca aktardığı tüm bilgilerde somut örnekler vererek, vaka canlandırmalarına katılmamız için bizleri motive etti. En önemlisi de kendi klinik tecrübelerini tüm içtenliği ile bizlere aktardı. Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin farklı külterlere nasıl uyarlanabileceği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Klinik ortamda kullanabileceğimiz materyalleri edinmemizi sağladı. Benim için en önemli olan nokta ise içerikteki tüm bilgilerin kanıta dayalı olmasıydı. Bir yandan da eğitimi bu denli kaliteli kılan Ebru Hoca’nın bilgi ve deneyim birikimi, enerjik yapısı ve benimsediği ekole bu denli güveniyor olması diye düşünüyorum. BDT eğitimi almak isteyen tüm meslektaşlarıma Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nu tavsiye ediyorum.”

Uzm. Psk. Esen ORHAN:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimini 2018 Mayıs ayı itibariyle tamamladım. Ebru Hoca’nın eğitimini tercih etmemdeki en önemli neden, eğitimin güncel ve bilimsel çalışmalarla destekleniyor oluşuydu. İlk modülden itibaren Ebru Hoca’nın konuya hakimiyeti ve her noktayı gerekçeleriyle, vurgularayak anlatmasının yanı sıra, öğrenilen bilgilerin pratikte kolay uygulanabilir olması, zamanın verimli kullanılması, eğitim materyalinin hatırlatıcı  ve anlaşılır olması benim için çok kıymetliydi. Bunun yanı sıra bireysel farkındalığıma da katkısı olan bir eğitim oldu. Ebru Hoca’ya emekleri için teşekkür ederim.”

Psk. Nesteren UYGUN:
“Mesleğine yeni başlamış biri olarak diyebilirim ki Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimi benim için bir yol haritası oldu. Bilimsel temellere dayanan bir teoriyle birlikte bu bilgilerin klinik uygulama alanında nasıl kullanılacağını öğretmesi bir psikoloğun uygulama becerisi kazanması açısından oldukça etkiliydi. Ebru Şalcıoğlu’nun disiplinli oluşu ve destekleyici yaklaşımı  da eğitimin verimliliğini arttırdı. Tavsiye üzerine gittiğim bu eğitimi diğer meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. Sağladıkları kazanımlar ve emekleri için Ebru Şalcıoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim.”

Uzm. Psk. Begüm ÇAVUŞOĞLU:
“Daha önce farklı kişi ve kurumlardan eğitim almış birisi olarak BDT’yi, bilimsel temelli, uluslararası literatüre dayalı ve sadece teorik olarak değil uygulamalı olarak da gerçekten öğrenmek isteyenlerin sevgili hocam Ebru ŞALCIOĞLU’nun eğitimlerini takip etmesini şiddetle tavsiye ederim. Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimim dahil aldığım diğer eğitimler arasında teorik bilginin yanı sıra danışan görmek için yeterli donanımı elde etmemde en etkili eğitim olduğunu söyleyebilirim.”

Klinik Psk. Tubanur BAYRAM KUZGUN:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimine katıldım. Hem klinisyen hem akademisyen olarak uluslarası yetkinliği ile Ebru Hoca’nın klinik ve akademik bilgi ve deneyimlerinden, aktardığı bilgilerden oldukça faydalandım. Eğitimde aktarılan terapi protokolleri bilimsel olarak en yüksek etkinliğe sahip olan protokollerdir. Eğitim tanı ve tedavide klinik becerilerini geliştirmek isteyenler için tam anlamıyla yol göstericidir.”

Uzm. Psk. Gamze ÖZPINAR:
“Bilindiği gibi BDT Eğitimleri ve travma eğitimleri alanda birçok kurum tarafından veriliyor. Ancak önemli bir husus bu tür eğitimleri veren her çalışmacının alanında tam anlamıyla uzman olmaması ve bu eğitimlerin yeterince bilimsel temele dayanmaması. Bu sorun da alanda yeni sayılan psikologlar için ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığına sebep oluyor. Ben de başlarda yaşadığım bu belirsizliği Ebru hocamdan aldığım bu eğitimlerle giderdim. Gerçekten araştırıldığında da bu düzeyde bir eğitimcinin bulunmadığını gördüm. Eğitim sürecim standart derslerin aksine çok verimli ve öğretici oldu. Ekolün hem kuramsal yönü hem de tedavi yöntemleri bilimsel geçerlilikleri de açıklanarak klinik uygulama alanında doğru rotayı keşfetmemi sağladı. Bu nedenle kesinlikle tavsiye ediyorum.”

Uzm. Psk. Tuğba PİRİNÇCİOĞLU:
“Klinik uygulamaya yönelik yeterli ve doğru bilgiye sahibi olmak, birçok psikoloğun en önemli eksiği maalesef. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım BDT eğitimi, klinik alanda uygulama adına benim en önemli yol göstericim olmuştur. Terapist olarak tedavide hangi ilkelerin benimsenmesinin gerektiği konusunda bu eğitim sayesinde yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip oldum. Uluslararası literatürde kabul gören, bilimsel temelli bir eğitimin alanda uygulama tecrübesine sahip bir bilim insanı tarafından verilmesi gerçekten önemli bir ayrıcalık. Kendini alanda yetkin ve yeterli olarak görmek isteyen tüm meslektaşlarıma kesinlikle tavsiye ediyor ve tüm katkıları için Ebru Şalcıoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum.”

Uzm. Psk. Esin DUÇ:
“Alanda verilen çoğu BDT eğitiminin aslında danışan görmek için yeterli olmadığını bilmekteyiz. Ancak ben bu konudaki tüm bilgi ve becerimi sayın Ebru Şalcıoğlu’na borçluyum. Kendisinden almış olduğum BDT eğitimi -özellikle benim gibi analitik oryantasyonlu biri için- bilişsel ve davranışçı ekolü öğrenmek ve uygulayabilmek adına son derece yararlı olmuştur. Bilimsel bilgiye dayalı anlatımından ve çok değerli bir akademisyen ve klinisyen olarak kendisinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulduğum için çok şanslı hissetmekteyim. Bu alanda yetişmek ve ilerlemek isteyen meslektaşlarımın da bu eğitimi almasını mutlaka tavsiye ederim.”

Uzm. Psk. Sinem CANKARDAŞ:
”Alanda çalışırken kullanabileceğim değerlendirme materyallerini de edinmemi sağlayan uygulamaya yönelik, bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış yöntemler ile dolu bir eğitimdi. Bir terapist olarak öğrendiklerimi kullanıyor ve olumlu sonuçları danışanlarımda gözlüyorum. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun Bilişsel Davranışçı Terapiler Klinik Eğitimini, kültüre özgü uygulamada karşılaşılabilecek zorluklara hazır olmak, alan deneyimli bir klinisyenden vaka örnekleriyle eğitim almak isteyen herkese tavsiye ederim.”

Uzm. Psk. Büşra BEDİRLİ:
“Değerli hocam Ebru Şalcıoğlu ilk derse geldiğinde dışarıdan eğitim alınacaksa eğitimcinin bu alandaki çalışmalarının araştırılması gerektiğini söylemişti. Kendisini tanımadan önce BDT eğitimi alan biri olarak şunu söyleyebilirim öncelikle psikoterapide nelerin yapılması gerektiğini hem teorik hem de kimi zaman verdiği ödevlerle pekiştirerek BDT’yi farklı bir boyutta ele almayı öğretmiştir. Birçok eğitimciden farklı olarak BDT’yi ve uzmanlık alanı dahilindeki diğer konuları bilimsel araştırmalarla destekleyerek bizlere sunmuştur. Bu alanda çalışmak ve eğitim almak isteyenlere kesinlikle Ebru Şalcıoğlu’ndan almalarını tavsiye ederim. Her sorduğumuz soruyu sabırla cevapladığı ve değerli bilgilerini bizlere aktardığı için tekrar tekrar teşekkür ederim.”

Uzm. Psk. İpek TURGUT:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım eğitimde Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin teorik alt yapısını, uygulamalarını ve tedavi etkinliklerini daha önce bakmadığım bir açıdan ele aldık. Eğitimler bilimsel temellere dayanıyor ve etik ilkelerin gözetildiği son derece kaliteli bir içeriğe sahip. Bu eğitimlerin alanda devam eden pek çok eğitimden en önemli farkı; tüm bilgilerin kanıta dayalı olması, öğrenciyi aktif tutması ve uygulama örnekleri içermesidir. Eğitimleri tamamlamış bir öğrenci olarak klinik bilgi ve becerimi bu eğitim ile kazandığımı söyleyebilirim. Bu alanda eğitim almayı düşünen meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.”

Uzm. Psk. Deniz KARASAPAN:
“Klinik alanda çalışmak için gereken BDT eğitiminin, ezbere benimsenmiş hatta zaman zaman bilimsellikten uzak bilgilerle ve yetkin olmayan kişilerce verildiğinin pek çok meslektaşım farkındadır. Ben BDT eğitimimi Ebru ŞALCIOĞLU’ndan aldıktan sonra gerçek bilimsel bilgiye, uluslararası literatüre dayalı bir eğitimin alanında uzman biri tarafından verildiğinde ne kadar farklı olduğunu gördüm. Bu nedenle BDT eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma bu eğitimi kaçırmamalarını tavsiye ederim.”

Psk. Selvin CEYLAN:
“Eğitimi bir kaç ay önce tamamlamış ve sonuna kadar almış biri olarak, bu eğitimin danışan görmek isteyen ve klinik alanda çalışma düşüncesi olan biri için son derece faydalı olduğu inancındayım. Özellikle de bu alanda bu kadar uzmanlaşmış ve bilgili bir eğitmen eşliğinde olacağından ötürü eğitime katılmayı düşünen meslektaşlarım için kaçırılmaması gereken bir fırsat.”

Psk. Hülya AYHAN:
“Eğitimi yeni tamamlamış biri olarak klinik alanda çalışmak isteyen meslektaşlarıma şiddetle tavsiye edebileceğim bir eğitim oldu. Alışılmışın dışında bir bakış açısı kazanmak isteyen ve karşılaştığı sorunları çözümlemek için sorunlara özel uygun protokolleri öğrenmek isteyen arkadaşlara duyurulur…”

Psk. Arda Eren DOĞAN:
”Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sırasında sadece BDT’nin nasıl uygulanması gerektiğini değil bilimsel bakış açısını, vakaların ne yönlerden ele alınması gerektiğini ve en önemlisi bir psikologun nasıl olması gerektiğini öğrenmiş oldum. Neticede her meslektaşımın -farklı ekollerde dahi olsalar- bu eğitimi almaları gerektiğini ve bu eğitimi almak için en doğru yerin DATEM olduğunu düşünüyor, herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam.”

Psk. Selçuk Şen
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile 7 yıl önce Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tanıştım, derin bilimsel altyapısıyla ve terapistlik deneyimiyle kendisini öğrencilerine bir şeyler katmaya adamış bir bilim insanı olduğunu düşünüyorum. Kendisinden Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimlerini aldım. Şalcıoğlu, eğitimleri verirken BDT çerçevesinde pek çok protokolü ortaya koyuyor ve etkili olan, uygulanması en faydalı olan metodları kanıtlara dayalı olarak gösteriyor. Bu eğitimi aldıktan sonra öğrenci terapi uygulamaya hazır hale geliyor. Ben de çalışma alanım dahilinde Kontrol Odaklı Davranış Terapisi uygulamasını danışanlarıma uyguluyorum. Tedavideki etkinliği tartışılmaz. Bilişsel davranışçı yöntemle çalışmayı düşünen herkesin bu eğitimi almalarını ve derslere katılma şansı elde etmeleri onlar için büyük bir kazanç olacaktır.
Ülkemizde psikoloji alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler veya psikologlar için verilen eğitimlerin kalitesi ve eğitmenlerin yetkinlik düzeyleri farklılıklar göstermekte. Bu kadar eğitim arasından Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun verdiği Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimi kendini ayırabiliyor.”

Her bir modül 1200 TL, programın tamamı toplam 6000 TL’dir. İlk 5 modüle aynı dönem içinde katılacak kişilere indirim sağlanacak ve eğitim ücreti 5500 TL’ye indirilecektir. Ödeme 5 taksit şeklinde yapılandırılmaktadır. Her modül bu şekilde 1100 TL olacaktır. İlk 5 modüle kayıt için 1000 TL ön kayıt ücreti olarak yatırılması gerekmektedir.

Ana eğitim programından bağımsız alınabilecek olan Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları modüllerinin her biri ana programı tamamlayanlar için 1100 TL’dir (bağımsız alacaklar için 1200 TL’dir). Bu modüllere kayıt olmak için ayrıca 500 TL ön kayıt ücreti eğitim dönemi içinde herhangi bir zaman yatırılmalıdır. Yedi modülü içeren tüm eğitim programının toplam ücreti 7700 TL’dir.

Eğitim materyali eğitim ücretine dahildir. Katılımcılara öğle yemeği ve iki kahve arası ücretsiz olarak ikram edilecektir.

 

Ön Kayıt Ödemesi:

Yatırılan ön kayıt ücreti ekstra bir ödeme değildir, toplam eğitim bedelinden düşülmektedir. Eğitime nasıl kayıt olabileceğinizi ve ön kayıt ödemesini nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki kayıt ve katılım başlığı altında inceleyebilirsiniz.

 

Ödeme şekli:

Taksitlendirme seçeneğini tercih edecek katılımcılar taksitlerini her bir modüle geldiklerinde nakit olarak verebilirler ya da eğitime gelmeden önce EFT yapabilirler.

 

Katılamama Durumu:

Eğitimin herhangi bir modülüne mazeretli olarak katılamayacağınızı o modülden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeniz durumunda daha sonraki dönemlerde aynı modüle ek ücret ödemeden katılabilirsiniz.